dimarts, 24 de juny de 2014

Sol·licituds ajudes menjador per al curs 2014-15Podran sol·licitar l’ajuda de menjador els alumnes que realitzen els estudis  d’Educació  Infantil, Primària i Secundària Obligatòria durant el curs 2014-15.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de juliol de 2014 per a Infantil i Primària i el 21 de juliol per a Secundària.
            
1.Beneficiaris
Amb independència del nivell de renda familiar, seran beneficiaris directes de l’ajuda assistencial de menjador:
a) L'alumnat pertanyent a una unitat familiar en què algun dels seus membres tinga la condició de víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme.
b) L'alumnat del centre educatiu beneficiari de ruta de transport escolar o d’ajuda individual de transport.
C) Alumnat que tinga la condició d’orfe absolut o membre d'una família educadora que aculla menors en situació d'acolliment familiar simple o permanent, així com fills o filles de famílies acollidores.
d) Alumnat de centres específics d’Educació Especial i alumnat d’aules específiques d’educació Especial en centres ordinaris.
Per a la resta d'alumnes, el criteri determinant per a la concessió de l'ajuda és el de RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR.
            
2.- Llindar de renda
Podran rebre l’ajuda els alumnes amb una renda familiar anual de 2013 que no supere els següents mòduls econòmics:
Famílies de dos membres:                  24.089 €
Famílies de tres membres:                 32.697 €
Famílies de quatre membres:             38.831 €
Famílies de cinc membres:                  43.402 €
Famílies de sis membres:                    46.853 €
Famílies de set membres:                   50.267 €
Famílies de huit membres:                  53.665 €
A partir de l'octau membre s’afegiran 3.391 € per cada nou membre computable.
Es consideren membres de la unitat familiar: el sol·licitant, el pare, la mare o nou conjuge i els germans menors de 26 anys, o majors de la mencionada edat  quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 per cent, que convisquen en el mateix domicili i i sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. També es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació.
En el cas de custodia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne.

Per a les persones que presenten declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, caldrà atindre’s a la part general de la base imposable, a la qual s’ haurà de sumar la part especial de la dita base imposable de l’estalvi (comproveu les caselles 455 + 465, dels models de declaració de la renda de 2013).

            La quantia màxima de les ajudes és de 3,94 €  per dia.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
1.      SOL·LICITUD OFICIAL. Demaneu-la en Secretaria.
2.      Fotocòpies del DNI/NIF/NIE o passaport del pare i de la mare, o del nou cònjuge o persona  unida per anàloga relació, que convisquen amb l’alumne, així  com del NIF de l’alumne/a si en disposa.
3.      Adjuntar documentació que justifique les situacions específiques (acreditar les situacions al·legades en la sol·licitud).

divendres, 20 de juny de 2014

dijous, 19 de juny de 2014

Seguiment participació enquestes satisfacció de les famílies - 2014

Hem fet un recompte del nombre d'enquestes de satisfacció de les famílies que heu anat dipositant a les bústies de l'entrada. De moment tenim aquestos resultats:

 • 3INF -> 15 de 30 (50%).
 • 4INF -> 14 de 28 (50%).
 • 5INF -> 11 de 24 (46%).

 • 1PRI ->  14 de 25 (56%).
 • 2PRI ->  13 de 23 (57%).
 • 3PRI ->  10 de 24 (42%).
 • 4PRI ->  13 de 26 (50%).
 • 5PRI ->  11 de 23 (48%).
 • 6PRI ->  9 de 23 (39%).

Ens agradaria molt que TOTES les famílies formàreu part d'aquest procés, ja que l'objectiu sempre és fer-ho millor. Us recordem que per a Infantil i Primària podeu dipositar l'enquesta fins demà, divendres dia 20 de juny. A Secundària s'ha d'emplenar i dipositar quan recolliu les notes.

Gràcies per la vostra col·laboració!

divendres, 13 de juny de 2014

Enquesta de satisfacció de les famíles de l'alumnat - 2014

De nou hem repartit enguany una enquesta a cada alumne/a d'Infantil i Primària, dirigida a les famílies, per tal d’avaluar la situació del Col·legi en tots els aspectes. L’objectiu és millorar la realitat educativa del Centre, pel que considerem les respostes de les famílies molt importants. Volem destacar:

 • En cas de tindre més d'un fill matriculat, caldrà contestar una enquesta per cadascun.
 • El qüestionari és anònim.
 • Es dipositarà a la bústia corresponent, a l’entrada d’Infantil, fins el divendres 20 de juny de 2014.
 • Com en anteriors ocasions, els familiars dels alumnes d'ESO, emplenaran l'enquesta en el moment de vindre a per les notes, el mateix divendres.
Esperem i agraïm la vostra col·laboració!

Premiats 14é Certamen de Narrativa Infantil Falla Xúquer - 2014

Des de la Falla Xúquer de Sueca, la qual ha organitzat el seu 14é Certamen de Narrativa Infantil, ens ha facilitat un llistat de 21 alumnes del nostre Centre que han estat premiats.

4-PRI PAOLA JULIO
JORGE ALEGRE

RAQUEL PEIRÓ
JOSEP PEIRÓ
NÚRIA FERRER
5-PRI JOAN SAN BARTOLOMÉ
JOEL ALIAGA

JUAN MIGUEL LLORET
ÀNGELS ROS
6-PRI PAU FANDOS
NOEMÍ ROMERO
1-ESO MIQUEL VIEL
LLORENÇ FERRER
2-ESO VANESSA MAS
3-ESO ZAIDA FANDOS 
ROCÍO RICO

Des d'ací els donem l'enhorabona i els animem a participar en properes convocatòries.

El lliurament de premis serà aquest diumenge, 15 de juny, a les 18.30 h, al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, amb un espectacle de L'Últim Toc Teatre.

dilluns, 2 de juny de 2014

Últim dia admissió sol·licituds matrícula ESO, curs 2014-15

Hui acaba el període per a presentar la sol·licitud de matrícula per a l'etapa de Secundària, curs 2014-15, el qual ha estat obert des del 26 de maig. Teniu tota la informació necessària fent clic ací.


Aquest procediment afecta només a l'alumnat de nova incorporació; l'alumnat que ja està matriculat no ha de fer cap tràmit.