dimecres, 16 d’octubre de 2013

Eleccions Consell Escolar

El dia 28 de novembre es celebraran les Eleccions per al Consell Escolar del Centre, en les quals es renovaran la meitat dels membres que el formen.

Les places que queden vacants són les següents:

  • Representants dels pares: 2 vacants
  • Representants dels professors: 2 vacants.
  • Representants dels alumnes: 2 vacants.
  • Representants del personal no docent: 1 vacant.

El Consell Escolar és l'òrgan que aprova i regula totes les activitats del Centre. Si desitgeu presentar-vos com a candidats, ho haureu de comunicar en Secretaria, abans del 16 de novembre, per tal d'elaborar les llistes dels candidats.

La votació tindrà lloc el dia 28 de novembre, per la vesprada, de 15 a 17.30 h. Cada família té dos vots, un del pare i altre de la mare (o tutors). A continuació es realitzarà l'escrutini de vots.

En cas de no poder assistir a les votacions,  uns dies abans tindreu a Secretaria paperetes preparades per a les eleccions. Podreu votar, bé per correu ordinari, bé a través del vostre fill/a en un sobre tancat que s'entregarà al President de la mesa electoral.

El dia 12 de desembre es constituirà el nou Consell Escolar.

Per a qualsevol aclariment sobre el tema, podeu preguntar als membres de l'Equip Directiu.

Esperem la participació de tots en aquestes eleccions!