dimecres, 26 de març de 2014

Reunió amb pares sobre l'admissió per al curs 2014-15

El dijous 3 d'abril, a les 18h., es farà una reunió informativa prèvia per als pares interessats en matricular fills al Centre per tal de:
  • Presentar el Col·legi i la seua pedagogia des de l'enfocament cristià.
  • Explicar el procediment de sol·licitud d'admissió i matrícula.
  • Lliurar el sobre amb l'imprés per a la sol·licitud de matrícula i tota la informació necessària.
  • Poder ensenyar les instal·lacions del Centre als pares i les mares interessats.
Vistos els problemes d'altres anys, cal acudir a esta reunió sense xiquets.

Per a les persones que van realitzar la preinscripció, des de Secretaria contactarem amb vosaltres a través del telèfon o correu electrònic facilitats. Per als xiquets i xiquetes que ja tenen germans matriculats al Centre, s'està lliurant una noteta escrita.