divendres, 23 de maig de 2014

ABONAMENT DE LES AJUDES DE LLIBRES DE TEXT DEL CURS 2012-2013

Els comuniquen que la Tresoreria de la Generalitat Valenciana ha abonat les ajudes per a l'adquisició de llibres de text del curs 2012-2013.

L'alumnat beneficiari de les dites ajudes (que en el dit curs estava matriculat en Educació Primària o en Educació Secundària Obligatòria), percebrà una quantitat individual de 125 euros, 88 euros o 50 euros, d'acord amb la quantia que se li va concedir, en el compte bancari que va indicar en la sol·licitud de l'ajuda.

Han de comprovar en els pròxims dies si s'ha fet efectiu el dit abonament en el compte bancari indicat en la sol·licitud.
            La direcció