dimecres, 18 de novembre de 2015

QUOTA ANUAL APA, CURS 2015-16

Segons l’acord de l’Assemblea General de l'APA, celebrada el dia 29 d’octubre de 2015, la quota anual del present curs 2015-16 serà de 25 € per família (el mateix import que els altres anys). El rebut anirà a nom del fill major escolaritzat.

Recordem que l’APA col·labora i organitza moltes activitats del col·legi: esportives, lúdiques, concursos i material docent, del qual es beneficien tots els alumes escolaritzats.

El pagament es podrà fer a l’escola, al vestíbul on es paguen les activitats extraescolars, o bé a Secretaria, durant el mes de novembre.