dilluns, 24 de setembre de 2018

ANUNCI DE VACANT PER A SECUNDÀRIA: CASTELLÀ, VALENCIÀ

Tenim una vacant per a jornada parcial en Secundària (15h), per a impartir Castellà i Valencià.

TITULACIÓ:
  • Qualsevol modalitat de Filologia que permeta impartir les assignatures de Llengua castellana i Llengua valenciana.
REQUISITS:
  • CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica).
  • Diploma de Mestre en Valencià, en cas de no ser de Filologia Catalana.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
  • Termini: del 24 de setembre de 2018, al dia 1 d'octubre de 2018.
  • Forma: currículum i carta de presentació adreçats al correu electrònic del centre: fatimasueca@gmail.com.