dimarts, 4 de novembre de 2014

Quota anual APA, curs 2014-15

Segons l’acord de l’Assemblea General de l'APA, celebrada el dia 17 d’octubre de 2014, la quota anual del present curs 2014-15 serà de 25 € per família (el mateix import que els altres anys). El rebut anirà a nom del fill major escolaritzat.

El pagament es podrà fer a l’escola, al vestíbul on es paguen les activitats extraescolars, o a Secretaria, durant els mesos de novembre i desembre.